Още

    Tag: числото 3.14

    Ето как числото 3.14 получава названието „пи“

    “Пи“ – едно от най-популярните числа. Използва се за пресмятане на обиколката и лицето на кръг. „Пи“ репрезентира числото 3.14159... – число, което има безкраен брой знаци след десетичната си запетая. И...
    Advertismentspot_img

    Most Popular