Още

  Млякото – позната храна или изненадващо загадъчна вселена – доц. Данаил Таков (ИБЕИ–БАН)

  Млякото се счита за част от здравословната диета, която набавя необходимите хранителни вещества. Казеинът е основният протеин съставлява 80% от общия протеин в млякото. А1 и А2 са два генетични типа на бета-казеиновия млечен протеин. Може би сте чували за A1 и A2 мляко? В зависимост от бета казеина, млякото има 2 варианта, а именно мляко А1 и мляко А2. Тази статия дава обективен научен поглед  за млякото А1 и А2. Крави, които произвеждат и А1, и А2 бета казеинов протеин, се наричат ​​А1 крави, а крави, които произвеждат само А2 бета казеин, се наричат ​​А2 крави. Кравите A1 са породите крави, произхождащи от САЩ, Северна Европа, Австралия. Наричат ​​ги още хибридни крави. Породите крави A1 са Jersy, Holstein Friesian, Ayrshire и British Short Horn. Кравите A2 са породи крави, които не са генетично селектирани. Кравите A2 са породите Gir, Red Sindhi, Sahiwal, Kankrej и др.

  pixabay

  Сред млекодайните крави А1 и А2 β-казеин са най-разпространените форми, които се различават съответно по аминокиселината хистидин или пролин в позиция 67 на протеиновата им структура. Полиморфизмът включват повече варианти – A3, B, C, D, E, F, H1, H2, I и G алели. Хистидинът също е на позиция 67 във варианти B, C, F и G. Интересното е, че има значителна хомология на А2 β-казеин (>90%) в други млека на бозайници, като биволско, овче и козе. Както може да се очаква, има също високо ниво на хомология на A1 β-казеин в същия вид и по-малко хомология сред други бозайници. В световен мащаб нараства интересът към алтернативния млечен продукт, наречен A2. Базирана в Нова Зеландия компания, основана през 2000г., изтъкна хипотезата, че генетичните варианти на β-казеина могат да обяснят някои здравословни проблеми, свързани с млякото, като смилаемост и диабет. Например, хипотезата допълнително предполага, че традиционното краве мляко, което съдържа A1 β-казеин, може да допринесе за отрицателни ефекти върху здравето, докато A2 β-казеин изглежда не оказва тези ефекти. Основата на тази хипотеза е, че при храносмилането А1 β-казеинът освобождава β-казоморфин-7 (BCM-7), което предизвиква каскада от събития, които увеличават възпалението и стомашно-чревния дискомфорт. Въпреки това, в оценка от 2009г. на клиничните данни за BCM-7 върху човешкото здраве, Европейската асоциация за безопасност на храните не откри връзка с предполагаемите отрицателни резултати (EFSA 2009). 

  И двете форми A1 и A2 имат аминокиселинни вариации в други позиции, като 18 (лизин за D вариант) и 93 (левцин за варианти H2 и I). Няколко публикации предполагат, че говежди А1 β-казеин, който съдържа хистидин в позиция 67, е обект на протеолитично смилане, което впоследствие произвежда седем аминокиселинни остатъка, а именно β-казоморфин-7. Едно in vitro изследване с говежди β-казеин, изложен на различни протеази, като трипсин, химотрипсин или панкреатин, показва, че са получени няколко опиоидни пептида, включително BCM-7, BCM-9, BCM-13 и BCM-21. 

  β-КАЗОМОРФИНИ (BCM)

  Думата казоморфин е извлечена от думата „caso“, което означава казеин и „морфин“ – от Морфус, гръцкия бог на съня. Тези пептиди се извличат от β-казеина в млякото и демонстрират опиоидна и фармакологична активност. Тези пептиди свързват μ-рецептори, които се намират в централната нервна система, стомашно-чревния тракт и някои имунни клетки. BCM са пептиди от 4 до 11 аминокиселини, криптирани в неактивна форма, които се освобождават по време на смилане in vivo или in vitro. Сред тях най-активни са BCM-7 и BCM-5, които представляват съответно фрагменти f60–66 и f60–64 на β-казеин. Интересното е, че в скорошна публикация се посочва, че храносмилателният продукт BCM-7 не се ограничава до A1 β-казеин, базиран на система за храносмилане ex vivo, предназначена да имитира процесите на храносмилане на протеини сред хората.

  ГЕНЕТИЧНИ ВАРИАНТИ НА β-КАЗЕИН

  β-казеинът има 209 аминокиселини и има най-малко 12 варианта на този протеин, които се различават в различни аминокиселинни позиции. Преди да се изследва влиянието на β-казоморфините в млякото, е важно да се проучи наличието и функцията на тези пептиди в човешкото мляко, които също се намират в храната за кърмачета, съдържаща казеинови хидролизати. Интересното е, че нивата на различни форми на BCM, като BCM-7 и BCM-5, се променят по време на кърмене. Най-високите концентрации на тези форми на BCM се срещат в коластрата и след това постепенно намаляват с периода на кърмене. 

  Човешкият мозък продължава да се развива от третата гестационна седмица до края на юношеството и вероятно през целия живот. По време на неврологичното развитие възникват поредица от сложни, динамични и адаптивни процеси, които допринасят за структурната и функционална организация на зрелия мозък. Тези естествени процеси са по-слаби в присъствието на говежди BCM-7, който изглежда увеличава образуването и диференциацията на астроцити. Тези клетки са най-разпространеният тип клетки в централната нервна система. В моделна система на неврогенеза и приложена към невронни стволови клетки, този процес се насърчава от присъствието на BCM-7, открит в кърмата. Също толкова интересно, човешкото мляко BCM-7 допринесе за редокс състоянието и епигенетичните модификации, които изглежда влияят на невронното развитие. Ограничен брой клинични проучвания сред хора показват, че А2 β-казеин може да се понася по-добре и да се усвоява по-добре в сравнение с А1 β-казеин. В 8-седмично кръстосано проучване сред 41 души, които сами съобщават за непоносимост към мляко, при консумацията на 750 мл мляко A1 за период от две седмици са описвани подобни нива на непоносимост, но и значителни промени в консистенцията на изпражненията и честотата на изхождане в сравнение с тези консумирали същия обем мляко А2. Няма значителни разлики в показателите за възпаление на червата между двете групи. 

  Снимка на Couleur от Pixabay 

  В друго проучване 45 възрастни, които сами съобщават за непоносимост към мляко, са участвали в двойно-сляпо, стандартизирано кръстосано изпитване 2 x 2. Те консумират 250 ml мляко A1/A2 или A2 след всяко от двете хранения за период от 14 дни. Целта на това проучване е да се сравнят храносмилателните симптоми и физиологичните маркери на възпалението. Резултатите предполагат, че консумиращите мляко А1/А2, показват по-изразени храносмилателни симптоми, свързани с непоносимост към лактоза, докато консумацията само на мляко А2 не предизвиква тези симптоми. Възпалителните маркери, IgG, IgE и др. са значително с по-ниски нива при консумиращите мляко A2. Въпреки това, само 10 от измерените 60 сравнения са значими и благоприятстват консумацията на мляко А2. В последващо проучване, 600 възрастни, които съобщават за непоносимост към лактоза и чревен дискомфорт след консумация на мляко, са приемали по 300 мл конвенционално мляко A1/A2 или мляко A2 за период от 7 дни. Резултатите на това стандартизирано, двойно-сляпо, кръстосано проучване показват, че симптомите са значително намалели след консумация на мляко А2 в сравнение с конвенционалното мляко сред абсорбиращите лактоза и тези с малабсорбция на лактоза. 

  Някои проучвания предполагат значителна връзка между приема на мляко А1 и честотата на диабет тип 1 (инсулинозависим захарен диабет, ИЗЗД). Например, публикувано през 1999 г. ретроспективно проучване (данни от 1960 г. до 1991 г.) сред деца (< 14 години) от 10 страни се показва силна корелация (r > 0,9; рангова корелация на Spearman) между консумацията на казеин A1 и честотата на ИЗЗД. Има хипотеза, че ИЗЗД е силно свързана с автоимунен феномен, който намалява броя на панкреатичните лангерхансови клетки. Това разрушаване може да се изостри с производството на антитела срещу бета-казеин. Данни от почти 1300 серума, получени от 287 пациенти с ИЗЗД, 386 техни братя и сестри, 477 техни родители и 107 души – контроли, показват, че всички участници са показали антитела срещу казеин, като с най-високи анти-казеинови А1 титри сред субектите са ИЗЗД пациентите и техните братя и сестри. Тези проучвания предполагат имунна уязвимост към определени видове протеини, като β-казеин, докато едно изследване на BCM-7 предполага, че този пептид може да потисне имунната защита чрез инхибиране на пролиферацията на лимфоцити. Този вид проучвания предполагат, че BCM са свързани със спектър от имунологични процеси, като хронични възпалителни реакции, алергия, производство на муцин, пролиферация на лимфоцити и кожни реакции. Когато се разглежда динамиката на имунната система, трябва да се отрази връзката между секрецията на слуз и вродения имунитет. 

  Опиоидните пептиди, като BCM-7, са свързани с различни физиологични разстройства; от друга страна, тези пептиди са потенциални модулатори на множество регулаторни процеси в тялото. Несъответствията в епидемиологичните данни и вариациите във функционалните свойства осигуряват интересна основа за бъдещи изследвания. Механизмите на действие и клиничното значение на тези пептиди върху развитието и стабилността на различни органни системи, като храносмилателна, полова и имунна, са сред рисковите. Разбира се, въздействието върху млечната промишленост и последващият състав и хранително качество на млечните продукти, доминирани от A2 β-казеин, създават допълнителни възможности за изследвания.

  Разлика между A1 и A2 мляко

  Ефектите върху здравето при консумацията на мляко може да зависят от породата крава, от която произхожда. В момента млякото A2 се предлага на пазара като по-здравословен избор от обикновеното мляко A1. Поддръжниците твърдят, че A2 има няколко ползи за здравето и е по-лесен за смилане от хора с непоносимост към мляко. Нарастващ брой проучвания от най-развитите страни производителки на мляко изброяват ползите от мляко А2 и рисковете за здравето, свързани с непрекъснатата консумация на мляко А1.

  Какво не е наред с млякото А1? Или какви неблагоприятни твърдения за мляко А1?

  По-голямата част от кравите, които се отглеждат в различни части на света, са тип А1. Според много изследвания е установено, че млякото, произведено от крави A1, има ефекти, подобни на опиати, водещи до развитие на леки до сериозни медицински състояния. Изследванията също така твърдят, че консумацията на мляко А1 води до неблагоприятни / вредни ефекти за здравето, изброени по-долу.

  Синдром на внезапна детска смърт (SIDS): Смъртта на бебета в ранните дни се идентифицира като синдром на внезапна детска смърт. Вместо да кърмят, някои майки избират разтворими млечни формули за своите новородени. В проучване се твърди, че високо ниво на BCM-7 прониква в кръвта, причинявайки проблеми с дишането и причина за смърт при бебета.

  Диабет тип 1: При децата консумацията на мляко А1 е фактор за развитие на диабет тип 1. Това е автоимунно заболяване, характеризиращо се с неспособност на организма да произвежда инсулин.

  Аутизъм: Аутизмът е нарушение на развитието при деца, причинено от BCM-7 съставна част в мляко A1. Проучване, проведено върху деца аутисти, открива огромно количество BCM-7 в урината, подобно на млякото, което са консумирали. Кърмените от майките си деца са нямали такива находки в урината и следователно са напълно развити деца.

  Добре ли е млякото А1 по време на бременност? Млечните продукти имат по-висока хранителна стойност, която е полезна за растежа на плода и здравето на бременната жена. Но консумацията на мляко А1 по време на бременност е вредна и може да даде път на опасни микроорганизми в тялото, излагайки майката и плодът на рискове за здравето.

  Сърдечни заболявания: Редовният прием на мляко А1 причинява коронарна болест на сърцето. Проучването също така показва голямо натрупване на мазнини, които запушват и блокират кръвоносните съдове, което води до сърдечни заболявания. Млякото A1 отговорно ли е за храносмилателните проблеми? BCM-7 е опиоиден пептид; протеинов елемент, който не се усвоява в тялото ни. Това може да доведе до лошо храносмилане и много изследвания показват, че може да доведе до различни други проблеми като стомашни неразположения, диария, газове и др.

  Сравнителни характеристики на A1 и А2 мляко

  Ползи от млякото A2

  По време на бременност: Млякото A2 съдържа елемента пролин, който пречи на BCM-7 да се абсорбира от тялото. В обикновеното мляко елементът пролин отсъства, което причинява здравословни проблеми по време на бременност и също така засяга плодът в утробата. Храносмилането може да бъде голям проблем по време на бременност и може да има неблагоприятен ефект. При изследване е установено, че след консумация на A1 или обикновеното мляко има непоносимост към лактоза, което води до развитие на неприятни симптоми като стомашни неразположения, диария, метеоризъм като храносмилателен проблем. Консумацията на мляко А2 по време на бременност не засяга здравето на майката и това на плода. Проблем със затлъстяването? Телесните мазнини и големите холестеролни отлагания са основната причина за затлъстяването. Млякото A2 е богато на витамин D и омега 3 мастни киселини, които премахват излишните телесни мазнини и холестеролни отлагания. A2 млякото е богато на коластра, която има същата хранителна стойност като майчиното мляко, необходимо за растежа на детето. Следователно, ако след раждането, майката не е в състояние да произвежда мляко или иска алтернативна възможност да кърми детето си, тя може да използва мляко А2. Млякото A2 също съдържа цереброзиди, които подобряват мозъчната сила и стронций, който повишава имунитета на тялото. След раждането може да има ситуация, при която майката не може да произвежда мляко, от което се нуждае детето. За да произвежда повече мляко по естествен път, майката може да консумира мляко А2, тъй като то увеличава производството на кърма. Освен това, човек може също да повлияе положително при мигренозно главоболие, астма, болки в ставите, проблеми със щитовидната жлеза, киселинност в стомаха, рак, като консумира мляко А2 вместо мляко А1. В заключение, всички тези проучвания трябва да бъдат продължени и задълбочени с цел цялостното разкриване на механизмите, свързани с процесите и ефектите върху здравния статус на хората в резултат от консумацията на мляко.

  автор: доц. Данаил Таков (ИБЕИ–БАН)

  Още публикации

  Коментари

  ВАШИЯТ КОМЕНТАР

  Моля, въведете коментар!
  Моля, въведете името си тук

  Мобилно приложение за Android и iOS

  Най-нови

  Изтеглете 
  мобилно приложение за Android и iOS

   
  close-link