Още

  Произходът на името „България“

  Когато говорим за името на нашата Родина и нашия народ, трябва веднага да уточним: неговият произход е неизвестен. По въпроса съществуват доста хипотези, но те си остават именно хипотези, тоест, предположения без твърди доказателства в полза на една или друга.

  Сред нашите възрожденци от ХІХ век се споменава, че съществуват предания как българите са дошли от Индия; също и от някакъв персийски град, който бил разрушен – предполага се, че става дума за град Балх. Георги С. Раковски твърди, че сме арийци, което се доказвало от наставката „-ари“, както и, че прадедите ни в миналото се наричали „кимери“. (Така ще се окаже, че кимериецът Конан Варваринът от прочутия холивудски филм, всъщност, пресъздава образа на древен българин – тук е моментът всеки, който се чувства комплексиран на национална тема, да се възгордее).

  Кубрат със своите синове. Картина от 1926 г. на българския художник Димитър Гюдженов. Снимка: Уикипедия

  Съществува хипотеза, че носим името си от река Волга („волгари“ – „болгари“). Само, че по времето на формиране на националности в Поволжието тя се е наричала Итил.

  Според други изследователи сме били повлечени от хунското нашествие към Европа – известно е, че хуните присъединявали към своя племенен съюз срещнатите по пътя си племена. В подкрепа се привежда споменатото в „Именника на българските канове“, че първият български кан е Ирник; очевидно става дума за най-малкия син на Атила и за събития след смъртта на баща му, когато хунският съюз се разпада. Според тази хипотеза името „българи“ произхожда от от алтайския глагол „булгамак“ – разбърквам, смесвам. Защо обаче самите българи ще се наричат „смесени“, не е ясно. Много народи са се образували от смесване на различни племена, но не извеждат това в названието си.

  Някои учени смятат, че името българи произлиза от съчетанието на тюркските думи „булг“ и „ури“, което означава „смесени угри“. Сиреч, българите са били угро-фински народ, сроден на маджарите (унгарците). Но повечето историци отхвърлят тази хипотеза. По-ново мнение предполага, че названието „българи“ произлиза от монголското „булган“ – така наричат там самура (бялката), като се смята, че това животно било тотем на древните ни предци. Но българите не са азиатски антропогенен тип, а европеиди.

  Паметник на Аспарух в Добрич (скулпт. В. Минеков)

  „Българи“ се свързва още с думата „бългаерон“ от езика на древното племе алани – означаваща хора, които живеят в подножието на планина, загорци. В Средновековието България наистина е била наричана „Загора“ в официални документи, например в две грамоти на цар Иван-Александър, където се срещат фразите: „… договор на Александър – цар на Загора или България с Венецианската сеньория“ и „… императора на Загора, Александър“.

  Възможно е „българи“ да произхожда от град Балх в едноименната провинция на днешен Афганистан, на 20 км от столицата на провинцията град Мазари Шариф. Той бил древна столица на племенното образувание около него. По-късно това название преминава през „Бахлика“ и се установява на „Балхара“. Тази теория, впрочем, постепенно се възприема от все повече историци. Освен това, археологическите проучвания сочат, че прабългарите, живели в района на Добруджа, са били сармати. А за сарматите се знае, че преди да мигрират към Кавказ и още на запад, са живели в района на град Балх.

  Балх. Уикипедия

  Лансира се и хипотезата, че „българи“ означава „граждани, жители на градове“. Това може да обясни многочислените споменавания в района на Памир на държави и градове с названия като Бугар, Палгар, Болуга, Бахлика, Балхара.

  Други учени сочат приликата на иранската дума „бон-гар“ с „българ“. Има легенда в Иран, че когато Александър Македонски завладява Персия, много хора се скриват на дъното („бон“) на пещера („гар“). После излезли и построили град.

  Не може да се избяга и от сходството с думата за мляна пшеница „булгур“ – кюрдска по произход. Тя съществува и в персийския (фарси) със същото значение – което още веднъж ни навежда на мисълта за родството между иранци и българи.

  Интересна е хипотезата, свързана с Ирландия. Някои източно-ирански племена в Памир, прогонени от нашествието на Александър Македонски, тръгват на запад и се заселват в келтските земи на Британия. Сред тях се споменава народ „болги“ в Ирландия, наричани обаче на старо-келтски „болгар“. Те представлявали четвъртата вълна от заселници на британските острови.

  Така или иначе, очевидно е, че името на нашия народ, нашето име, води началото си от най-дълбока древност – макар засега все още да не е открит точния му извор.

  Но, доколкото то и свързаните с него събития в миналото не са лично наша заслуга, може би е най-добре да оставим споровете на историците. А ние нека опитаме да намерим поводи за гордост не сред деянията на прадедите ни в миналото, което е повод за тяхна гордост и в тяхното време – а сред нашите собствени деяния в днешния ден и в нашето време. Докато все още съществува България – предвид кошмарните ни демографски перспективи…

  Само когато се взираме повече в собствените си дела и в собственото си време, вместо безплодно да ровим праха на древността, ще добавим може би (ако ни стигнат силите!) още няколко свежи лаврови клонки в славния венец на българската история.

  Още публикации

  Коментари

  1. Изпуснали сте теорията за „автотохния“ произход на нашите деди, която също е толкова възможна колкото и останалите.

  2. Защо говорите, че произходът на българите е по хипотези?
   Не следите ли научната общност?
   Последните 20 години много се откри в тази насока.
   И вече има широк консенсус между тях.
   Има публикации на учени от БАН и водещите университети.
   Попитайте, проверете.

  3. Името Балх/ Белх е сравнително ново.Например там преди около 800 години е роден основателят на Суфизма Джелаледдин Руми- Мевляна.Но по време на Сидхарта Гаутама(около 550 преди н.е. (т.е.Буда -основателят на будизма), градът се е казвал Партия и е бил крупен център на будизма.Областта и държавата се е казавала Бактрия/Бахтар.Всичко е възможно.Но имената на прабългарските кханове фигурират и в именника на прототурските владетели.

  4. Бел Кимериеца(Ираник) е създателя на съвременна България а столицата му е била Белград преди да ромеите да го превземат.Бел=Бял=Болг=Бог=Баал=Благ=Балк=Булг=Бург=Берг и тн.н,При севрните народи Берг,Борг = Планина ама не = Балкан което нарицателно за планина.Бургас=Булгас=Булг Ас Ус Ес това са латински окончания.Истанбул = Булгаристан стар стил иначе е било Исламбули = открий ислама,Ататюрк го е прекръстил…..Надявам се,че не съм ви смутил 🙂

  5. Стига с тия азиатски теории, бе! То не бяхме татари, то не бяхме иранци, афганистанци, ирландци, угро-фини и кво ли не…Не са ли ви достатъчни генетичните изследвания, а и множество исторически извори, за да проимче траки и българи са едно и също. Ние сме част от автохтонното население на Балканите. Ние сме европеиди и то от Средиземноморски тип. Толкова ли не разбрахте изключителната ни древност и че нашите предци са били съвременици на Черноморския потоп, което ги е принудило част от тях на се изтеглят през Египет, Мала Азия, част от Азия и да се върнат на земите, откъдето са тръгнали. Навсякъде по пътя си сме създавали държави и градове със стабилни градежи – крепости, намощи нищо общо с юртите на номадите. Към нас са се присъединявали тюркски и други племена. Имало е естествено обмен както лексикален, така и в обичаите. Ние, обечи сме запазили самобитността си. Никакви славяни не е имало никога и с никакви славянски племена Аспарух не е сключвал никакъв договор. Къде е този дотовор? Кой го измисли? Ами ясно е кой – онези, които имаха интерес да пренапишат историята, да се легитимират като новите империи, майка на слевянските народи и пр. Как си представяте, ако сме дошли тук като нашественици и сме отвоювали тези земи, да възприемем чужд език, чужди божества и т.н. Това е идиотия. Линеарите също показват приемствеността ни, както и генетичните изследвания убедително потвърждават идентичността ни с характерните хаплогрупи. Има и достатъчно исторически извори за нашата автохтонност на Балканите. Кога ще го проумеете вкупом славянофили, тюркофили, иранофили и тем подобни? Славяни е наречено тракийското племе гети. Няма други славяни. Намаме сходни гени и с поляци, чехи, руснаци и др. т.нар. „славяни“. Няма и никакви артефакти, останали от тези многобройни „море от славяни“ залели балканите. Къде са специфичните за тях жилища, сечива, керамика, други вещи от бита, остатъци от специфични погребални ритуали, божества и пр.? Къде са? Къде е писмеността им? Т.нар. славянска писменост е българска и тя има безспорно доказани връзки с т.нар. тракийска, която някои дори безсрамно отричат, че съществува и я наричат „гръцка“? Кога са дошли гърците на Балканите? Дотогава траките как са общували, мучали ли са? Пиктографските знаци в Градешница и те ли са гръцки? Осъзнайте се, бе! Историята е пренаписвана непрекъснато, и е очевадно, че е съшита с бели конци.

  6. Попаднах на статия за кмето на град Букхара в Узбекистан и прилигите с България и българин са непротиворечиви.
   “ Mukhammad Narshakhi writes that „of the different names of the city, Bukhoro was the most well-known“. Therefore, both the region and the city had the same name. Academician V.V. Bartold explains the origin of the word „Bukhara“ from the Sanskrit word vi-hara or „temple“. However, we think that this name is derived from the Soghdian word Bugoro which means „God’s fascination“. This interpretation, undoubtedly, is congenial to the nature of the ancient Bukhara that Narshakhi describes. The essence of this name is reflected in the remains of material culture discovered during archaeological excavations.”

  7. Твърденията ви са безпочвени, а цитираните от автора на статиката ви източници са направо гротескни! Намерете си не писачи на свободни съчинения ,а истински журналисти ,които познават материята и могат да направят задълбочен анализ,без да залитат в неправилна посока!

  8. ISTORIYATA ZA BILGARIYA OT MINALIA VEK-STRANICATA E INTRESNA I STE PRESLEDVAM V BIDESTE TIYA INTERSNI ISTORII HEM BILGRSKI HEM SVETOVNI-S UDOVOLSTVIE CETA ISTORIYATA ZA BILGARIYA-BLAGODARYA.

  ВАШИЯТ КОМЕНТАР

  Моля, въведете коментар!
  Моля, въведете името си тук

  Мобилно приложение за Android и iOS

  Най-нови

  Изтеглете 
  мобилно приложение за Android и iOS

   
  close-link