мар. 1, 2018
11748 Views

Защо древните цивилизации са практикували жертвоприношения на хора?

Автор:

Човешките жертвоприношения са били практикувани от много от ранните цивилизации почти навсякъде по света. В Китай и Египет са открити гробници на владетели, в които освен тях, са погребани стотици други хора, за чиито душѝ се е вярвало, че помагат на загиналия владетел в отвъдния живот.

Убити чрез ритуали тела са открити и на много места в Европа и Британските острови. Ранните изследователи и мисионери са документирали важността на човешкото жертвоприношение в азиатските култури и в много от случаите самите те са се превръщали в жертви.

В Централна Америка древните маи и ацтеки изваждали сърцата на жертвите и ги поставяли върху олтарите на своите храмове. Затова не е изненадващо, че в много от най-старите религиозни текстове са описвани човешки жертвоприношения.

Това поражда няколко ключови въпроса – как и защо нещо толкова ужасяващо като жертването на хора е било толкова често срещано в ранните човешки общества? Възможно ли е човешкото жертвоприношение да е имало някаква социална функция и било ли е от действителна полза за някои членове на обществото?

Социален контрол?

Според една от теориите човешкото жертвоприношение действително е изпълнявало някаква функция в ранните общества. Хипотезата, позната като The Social Control Hypothesis, предполага, че жертването на хора е било използвано от елита на обществото, за да тероризира по-ниските класи, да наказва подчинението, както и да показва властта си. По този начин са се оформили класовите системи сред обществата.

При едно проучване, целящо да разгледа именно тази теория, учените събират информация за 93 култури от Азия и използвайки методите на еволюционната биология тестват начините, по които човешките жертвоприношения са засегнали еволюцията на социалната класова система в миналото.

Човешките жертвоприношения са се извършвали в 43% от изследваните култури. Сред събитията, които изисквали жертването на хора, са смъртта на владетели, изграждане на домове, подготовки за войни, епидемии и други.

Жертвоприношението, погледнато от физическа гледна точка, било разнообразно – използвали се различни методи за неговото осъществяване, включително удушаване, бой, изгаряне, погребване жив, удавяне, обезглавяване и много други. Учените откриват, че обществата в Азия и региона, които са жертвали хора, са били със стриктни класови системи и изразена липса на егалитаризъм. Макар и интересни, тези изводи все още не отговарят на въпроса дали човешкото жертвоприношение е изградило социалните класови системи или обратното – дали класовите системи са довели до необходимостта от извършване на човешки жертвоприношения.

В полза на елита?

Използвайки информацията, която събират от 93-те култури от Азия, учените успяват да разберат по-добре историята им и да се опитат да разберат как социалните класови системи и човешките жертвоприношения са еволюирали с времето.

Резултатите им показват, че жертването на хора е предшествало оформянето на стриктни класови системи и дори спомогнало за изграждането им. Нещо повече – практикуването на жертвоприношения с хора затруднявало културите отново да се превърнат в егалитарни. Учените смятат, че това подкрепя популярната хипотеза The Social Control Hypothesis.

В Азия жертвите обикновено били с по-нисък социален статус – най-често роби, а извършителите били високопоставени лица – като началници или свещеници. В много култури владетелите били считани за хора, специално избрани от боговете.

Благодарение на това вярване, свещениците били на страната на елита, а онези, които не били съгласни с това, били наказвани като и превръщани в жертви. В Хаваи например, ако заможен човек наруши някакво табу, той може да принесе в жертва един от своите роби, който да бъде убит вместо него. По този начин той показвал, че може да си позволи да има роби – тоест той е богат и може да бъде част от аристокрацията. Учените откриват, че човешкото жертвоприношение било изключително ефективно средство за социален контрол, тъй като предоставя оправдание за извършване на наказание, а болезнената му природа служела като възпиращо средство за останалите, защото демонстрирало неугасващата сила на елита.

Те са убедени, че е съществувало ясно припокриване между религиозните и светски системи в ранните човешки общества, което означава, че религията е била уязвима и сама е позволявала да бъде експлоатирана от онези, които имат власт в обществото. Използването на хора са извършване на жертвоприношения като средство за социален контрол дава ясна илюстрация за това до къде могат да стигнат силните, за да покажат тази своя сила.

Търговски обучения - myjobistosell.com

Източник: theatlantic.com

loading...
Категория:
История · Човекът
loading...

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *