Още

  Някои от най-големите неразгадани мистерии във физиката

  Какво е тъмната енергия?

  Независимо от това какви изчисления правят астрофизиците, нещо винаги се оказва не на място. Въпреки че гравитацията привлича „навътре“ тъканта на Космоса, Вселената се разширява „навън“ все по-бързо и по-бързо. За да обяснят това учените предполагат, че съществува тъмната енергия.

  Ако обикновената и тъмната материя съставляват около 30% от плътността, останалите 70% астрофизиците наричат тъмна енергия. С разширяването на космоса възниква повече космическа тъкан и следователно повече тъмна енергия. Възможно е да се окаже, че тъмната енергия всъщност не съществува и е просто начин, по който да се обясни все още необяснимото.

  Какво е тъмната материя?

  Около 85% от материята във Вселената не абсорбира или не излъчва светлина. Така наречената „тъмна материя“ не може да се види директно и все още не е открита с косвени средства. Вместо това нейното съществуване и свойства са изведени от гравитационните ѝ ефекти върху видимата материя, радиацията и структурата на Вселената. За това загадъчно вещество се счита, че прониква в покрайнините на галактиките и че вероятно се състои от „слабо взаимодействащи масивни частици“ или WIMPs. Съществуват няколко детектора, търсещи WIMPs, но засега такива не са открити.

  Защо времето се движи само „напред“?

  Времето се движи „напред“ заради свойството във Вселената, наречено ентропия. Ентропията, най-общо казано, определя нивото на хаоса в една термодинамична система. Няма начин, по който да обърнем посоката на нарастването на ентропията. Но основният въпрос тук не е защо съществува ентропията, а защо е била толкова ниска в миналото? Защо Вселената е била толкова „подредена“ в своето начало, когато огромно количество енергия е било събрано в малко пространство (преди Големия взрив)?

  Съществуват ли паралелни вселени?

  Астрофизичните данни показват, че пространство-времето може да бъде „плоско“, а не извито и следователно да продължава завинаги. Ако това е така, частта, която виждаме (която всъщност наричаме „нашата Вселена“) е само едно малко парче от безкрайно голяма „мултивселена“. В същото време законите на квантовата механика твърдят, че в рамките на всяко такова парче има ограничен брой възможни конфигурации на частици. Така че, щом парчетата са безкрайни, частиците са принудени да се повтарят – безкрайно много пъти. Това означава, че съществуват безкрайно много паралелни вселени – парчета, които са същите като нашата вселена, парчета, различаващи се само с една позиция на частиците, с две позиции и т.н.

  Защо има повече материя, отколкото антиматерия?

  Въпросът защо съществува повече материя, отколкото нейния противоположно зареден и с противположен спин близнак – антиматерия, всъщност е въпрос, който би ни отговорил защо въобще съществува всичко. Склонни сме да предполагаме, че във Вселената би следвало да има баланс между материята и антиматерията и че в момента на Големия взрив би трябвало да са произведени равни количества от тях. Но ако това се беше случило, щеше да има пълно унищожение и на двете. По някаква необяснима причина има повече материя, отколкото антиматерия и поради тази причина съществуваме и ние.

  Каква е съдбата на Вселената?

  Съдбата на Вселената зависи почти изцяло от фактор с неизвестна стойност: Ω – плътността на материята и енергията в Космоса. Ако Ω > 1 , тогава пространство-времето ще е „затворено“ като повърхността на огромна сфера. Ако няма тъмна енергия Вселената в даден момент ще спре да се разширява и вместо това ще започне да се свива. Ако има тъмна енергия, сферичната вселена ще продължи да се разширява завинаги.

  По същия начин, ако Ω < 1, тогава пространство-времето ще е „отворено“ като повърхността на седло. В този случай съдбата на Вселената ще бъде „Голямото замръзване“ последвано от „Голямото разкъсване“. Първо външното ускорение на Вселената ще разкъса галактиките и звездите като ще остави цялата материя студена. След това ускорението ще започне да нараства толкова силно, че ще успее да преодолее ефекта на силите, които държат атомите заедно и всичко ще се разкъса.

  Ако Ω = 1, Вселената ще бъде плоска, простирайки се като безкрайна равнина във всички посоки. Ако няма тъмна енергия, подобна Вселена ви се разширявала, но със забавяща скорост. Ако има тъмна енергия тази плоска Вселена ще се разширява, докато не достигне момента, в който ще се разкъса.

  Независимо от начина, по който се развият събитията, Вселената умира.

  Още публикации

  Коментари

  1. Материя и антиматерия и енергия.Материята създава енергия видоизменя се.Една материя в зависимост от енергията която получава се изменя времево по различен начи.Планета земя енергия отвън и отвътре времево изменение по бързо отколкото другите планети в слънчевата система.Времево изменение от вън-слънцето променя материята на земята като влия с температурата която ни изпраща, рвновесие се получава благодарение на баланса които е създала „природата“ но и той бавно и ретмично се променя благодарение на енергията която получава отвън.Хората са част от тази материя-от създаването на едно дете срещатсе два вида материа за да създатат собствен вид този вид и той започва да излъчва енергия при различните фази на развитие тази енергия е различна но пак бива два вида положителна или отрецателна енергията която хорта излъчват и тя оказва влияние на енергията която се излъчва от земята.Някога запитва ли ли сте се хората в отделните държави каква енергия излъчват като държава и защо има различни матрици за държавите, не знам умишлено ли е това или е чиста случайност но на енергийно ниво трябва да има баланс.Така че енергийното ниво може да променя материята от един вид в друг а в крайна сметка и в антиматерия.Човек е един вид материя като е жив после тази материя става друг вид при смърт погребенията не напразно се извършват в земята част от остатъчната енергия отива навътре в земята а другата съзнателната енергия се отделя и къде отива в паралелен само че енергиен свят.Ние сме част от тази природа и си влияем взаимно.Просто не е достигнал момент енергиен при които материята ще се превърне в антиматерия в слънчевата с-ма.Има много да се пише по тази тема но да не забравяме че учените са също материя което не им позволява да надскочат нещата.

  ВАШИЯТ КОМЕНТАР

  Моля, въведете коментар!
  Моля, въведете името си тук

  Мобилно приложение за Android и iOS

  Най-нови