Още

  Tag: Древна Гърция

  Горящите кораби на Агатокъл

  През ІV в. пр. Хр. властта в гръцкия град Сиракуза на остров Сицилия била в ръцете на „Съвета на 600-те“ - представители на богаташите, олигархията. Срещу тях, като представител на народа -...

  Зараждането на античния театър – гениите на трагедията

  Театърът се зародил от сценични ритуали в чест на Дионис по време на празниците на този бог. Участниците в действието били хор с ръководител и актьор. Актьорът, наричан още „протагонист“ (отговарящ), бил отделен от хора през VI век...

  Плаването на Питей в северните морета

  Древногръцкият мореплавател и учен Питей е известен със своето пътешествие покрай бреговете на Северна Европа. Книгата му „За океана" с описание на това пътуване е загубена; до наше време са оцелели само малки откъси, които Страбон, Полибий...

  Раждането на Спарта

  Великият Аристотел смятал Спарта за еталон на идеалния гръцки град – „полис“. Историкът Плутарх обаче я ненавиждал –  именно той измислил и разпространил мита, че спартанците уж изхвърляли болните бебета от висока...

  Гръцкият огън

  През 424 г. пр. Хр. в сухопътната битка при Делия древногръцките воини изстрелвали от кух дънер някаква запалителна смес, състояща се от суров нефт, сяра и селитра, както и от други, неизвестни ни днес вещества. Огнени смеси...

  Загадъчният пръстен от древен Пилос

  Комплексът от древни паметници от микенската епоха, разположен в близост до град Пилос, е известен като „Двореца на Нестор” - кръстен на царя на древния град Пилос, герой на поемите „Илиада” и...

  Битката при Егоспотама и краят на Пелопонеската война

  След 413 г. пр. Хр. Пелопонеската война между Атина и Спарта се водела главно на море. В онзи етап на конфронтацията спартанците успели да сключат съюз с Персия. Това им осигурило парите, с които строели бойни кораби. Постепенно атиняните губели...

  Аргос – най-силният противник на Спарта

  Общоприето е да се смята, че Спарта била военно и политически най-силният град-държава в Древна Гърция. С това е трудно да се спори, като се има предвид резултата от дългогодишната Пелопонеска война...
  Advertismentspot_img

  Most Popular